top of page
Finanspsykologi bild.jpg

Finansiell psykologi för

kapitalförvaltare

Alla kapitalförvaltare och investerare upplever ibland att finansiella marknader beter sig konstigt. Det är svårt att förstå varför marknaden plötsligt vänder ner efter stark ekonomisk statistik och tvärtom. Men genom kunskaper i finansiell psykologi och hur mänskligt beslutsfattande fungerar, kan vi ta bättre investeringsbeslut.

Bubble Crash bild.jpg

Exempel från kursinnehållet:

- Behavioral finance - ekonomi & psykologi i samspel.

- Förstå risk - när lönar sig ett risktagande?

- Så förbättrar du dina prognoser.

- Förstå dig själv – undvik psykologiska misstag vid investeringar.

- Förstå marknaden - marknadspsykologi. 

- Modellval och psykologi i investeringsprocessen.

Kontakta mig för ett ett möte eller en skräddarsydd offert.

BF_möter_MPT.jpg

Finansiell psykologi för private bankers

En finansiell rådgivares största värde ligger i att leda kunden rätt och undvika psykologiska misstag. Bra och modern rådgivning måste kombinera insikter i portföljteori med djupa kunskaper i finansiell psykologi (behavioral finance). Vanguard uppskattar att hälften av en rådgivares värde kommer ifrån s.k. beteendecoaching. Se nedan.

Vanguard.jpg

Exempel från kursinnehållet:

- Modern portföljteori och behavioral finance  

- Psykologiska misstag vid investeringsbeslut.  

- Riskbenägenhet – vad är risk för kunden?

- Investerarkategorier.

- Rådgivarens självinsikt.

- Marknadspsykologi & gruppbeteende. 

- Verktyg för att leda kunden - beteendecoaching.

Kontakta mig för ett ett möte eller en skräddarsydd offert.

bottom of page