top of page

Tjänster

Finansiell Psykologi

Unik och avancerad utbildning för kapitalförvaltare, private bankers, analytiker och finansiella beslutsfattare. 

Image by JESHOOTS.COM

Kapitalförvaltning

Vi hjälper dig att vara kravställare på dina kapitalförvaltare. Allt ifrån placeringspolicys, upphandlingar, strategier till utvärderingar. 

Event

Anlita mig för ett spännande föredrag om börspsykologi, beteendeekonomi och  finansiella marknader.

Bild%20Bias%20Bar%20Behave%20Stockholm%2

Styrelser

Jag bidrar med kompetens i  styrelser med placeringsansvar. Kontakta mig för en diskussion.

Mötesrum
bottom of page