top of page

KRÖNIKOR

Insikter i börspsykologi och beteendeekonomi från mina krönikor på Veckans Affärer. Jag har nyligen uppdaterat krönikorna med snyggare layout och uppdaterade diagram. 
 


“The idea that the future is unpredictable is undermined every day by the ease with which the past is explained.” Daniel Kahneman

Black Robot

ROBOTRÅDGIVNING

Risker med robotrådgivning ligger hos dig själv.

Hand Holding kameralinsen

OBJEKTIV ANALYS?

Hur din investeringsanalys blir mer objektiv.

Surfing

SJÄLVÖVERSKATTNING

Om självöverskattning och investeringsrisker.

Börsen Graph

DET VIKTIGA PRISET!

Om hur viktigt priset är på en finansiell marknad och dess betydelse för psykologin.

green papers

MENTALA ANKARE

Hur hjärnans fokus på relativa jämförelser riskerar påverka våra investeringsbeslut felaktigt.

hand motions

STORY TELLING

Faran med en alltför bra berättare eller beättelse.

framgångsrik Girl

STRATEGIER FÖR HÖG AVKASTNING

Faktorer du behöver tänka på och förstå, för att verkligen lyckas med dina investeringar.

flytande Bubble

KÄNNETECKEN PÅ EN BUBBLA!

Vilka faktorer och kännetecken brukar prägla en finansiell bubbla och dess efterföljande krasch?

handskar Up

PSYKOLOGI & EKONOMI

En jämförelse mellan traditionell ekonomisk teori och beteendebaserad ekonomisk teori. Kan låta lite torrt, men är viktigt att förstå.

Visning av Stock Market Quotes

PSYKOLOGISKA ASPEKTER AV RISK!

Hur psykologi påverkar en investerares syn på risk-tagande. Att synen på risk har en känslomässig grund, d.v.s. hur vi upplever risken. Att jämföra med marknads-risken d.v.s. risken att förlora pengar.

Brain Sketch

ÄR BÖRSNEDGÅNGAR BARA PSYKOLOGI?

Om investerares, medias och olika aktörers benägenhet att förklara börsnedgångar med "bara psykologi". Samt svårigheten att våga agera annorlunda än majoriteten av investerare.

utbyten

POLITIK & BÖRS

En förklaringsmodell för Trump & Brexit.

Boss Mug

NÄR VI ÖVERSKATTAR EXPERTER!

Om vårt medfödda socialt betingade reaktionsmönster att överdriva budskap från auktoriteter och hur det påverkar dina investeringsbeslut.

bottom of page